09/08/2022

Verschraling in het boekenbedrijf?

In de Verenigde Staten zowel als in het Verenigd Koninkrijk kijken de autoriteiten die waken over de vrije marktconcurrentie met lede ogen aan tegen de overname door mega-uitgeverij Penguin Random House van een andere uitgeefreus, Simon & Schuster. In zoverre dat het Amerikaanse ministerie van justitie nu naar de rechtbank trekt met de bedoeling om het samengaan van beide uitgeverijen tegen te gaan.

Met de voorgenomen overname c.q. fusie zouden de big five van de Amerikaanse uitgeverijen tot vier worden gereduceerd, en dat vinden de antitrustautoriteiten een voor consumenten onwenselijke beperking van de mededinging op de boekenmarkt. Meer over de rechtszaak vind je hier.

De kwestie is ook betekenisvol voor auteurs, want zij zouden in een landschap met minder spelers de ruimte voor onderhandeling over hun vergoedingen ingeperkt kunnen zien. Voorstanders van de versmelting van beide uitgeverijen stellen dan weer dat niet de onderlinge concurrentie in het geding is, maar wel de positie van de uitgeefsector jegens verkopers van e-books zoals Amazon. Gevreesd wordt dat die een abonnementssysteem voor e-boeken willen opzetten, een soort literaire Spotify of Netflix. De gelijkenissen met het muzikale en audiovisuele bedrijf mogen alleszins duidelijk zijn …