Diensten

Vakgebied

Je kan bij Never Mind The Small Print terecht voor juridische en zakelijke informatie, advies en begeleiding op het vlak van de artistieke praktijk in de letteren, het theater, de muziek, de reclame, de audiovisuele sector en de gamesector – samen ook wel eens gevat onder de algemene noemer ‘media en entertainment’. Onze actieradius beperkt zich echter niet tot media & entertainment law als dusdanig: ook in merkenrecht, fiscaal en sociaal recht, vennootschapsrecht en andere aanpalende domeinen zijn we thuis.

Wat we doen

Concreet kan je een beroep op ons doen voor:

  • advies inzake (het collectief beheer van) auteursrechten en naburige rechten;
  • advies inzake portretrechten;
  • het evalueren, onderhandelen en opstellen van contracten allerhande (artiestencontracten, licentiecontracten, productiecontracten, distributiecontracten, uitgavecontracten …);
  • het klaren (clearance) van auteursrechten, naburige rechten en portretrechten voor audiovisueel gebruik en reclame;
  • ondersteuning, advies, vertegenwoordiging en bemiddeling bij disputen, conflicten of inbreuken op rechten;
  • specifiek fiscaal en sociaalrechtelijk advies voor kunstenaars, producenten, artistieke organisaties en gezelschappen;
  • begeleiding bij het opzetten en/of de (interne) organisatie van ondernemingen en projecten in de kunsten;
  • advies en begeleiding inzake publishing (muziekuitgave);
  • advies en begeleiding inzake merchandising, sponsoring en endorsement van producten of diensten.

Deze lijst is evenwel niet exhaustief. Feit is alleszins dat onze cliëntenportefeuille een breed veld van auteurs, componisten, uitvoerende kunstenaars (zangers, muzikanten en acteurs), producers, managers, televisie-, film- en platenproducenten, uitgevers en softwareontwikkelaars bestrijkt. Daarnaast doen ook organisaties een beroep op ons voor theoretische of praktijkgerichte opleidingen op maat (trainingen, seminaries, workshops, webinars …) over allerhande materies binnen ons vakgebied. Als ervaren lesgever (o.a. aan de School of Arts Gent) staan we daarbij garant voor bevattelijkheid en inspirerende inzichten.

Tarieven

Onze tussenkomsten kunnen naargelang de vereisten van de zaak ad hoc of strategisch van aard zijn. In beginsel is de vergoeding voor onze diensten gerelateerd aan het aantal gepresteerde uren, waarbij specifiek op de zaak afgestemde (uur)tarieven gelden. Die bestrijken het opmaken van contracten en brieven, vergaderingen, onderhandelingen, verplaatsingen en dies meer, maar zijn verder niet onderhevig aan bijkomende onkosten (zoals kantoor- of dossierkosten, kosten voor de verzending van brieven enzovoort).

Voor een eerste advies of een inleidende bespreking van de zaak hanteren we bijzondere tarieven. In gevallen waarin de omvang van de prestaties van meet af aan precies te omschrijven valt, stellen we een vaste prijs voorop. Indien een zaak ook onderhandelingen over voorschotten, afkoopsommen, schadevergoedingen of andere verschuldigde sommen tot voorwerp heeft, wordt bijkomend op de verworven bedragen een vooraf met de cliënt – in verhouding tot het belang van de zaak – overeengekomen percentage aangerekend. Wanneer de samenwerking met een cliënt vaste en regelmatige vorm aanneemt, kan er in overleg geschakeld worden naar een recurrente vergoeding op retainer-basis. Op alle aanrekeningen van Never Mind The Small Print BV is, althans voor in België gevestigde cliënten, het btw-tarief van 21% van toepassing.

Voor alle duidelijkheid: Never Mind The Small Print is geen advocatenkantoor. Luc Gulinck is jurist, maar geen advocaat. In elk geval huldigt hij de beroepsplicht van vertrouwelijkheid en discretie. Indien ondanks alle inspanningen en voornemens toch zou blijken dat in een bepaalde zaak een rechtsgang onvermijdelijk is, kan hij daarvoor binnen zijn netwerk doorverwijzen naar de geknipte advocaat.

The Devil came a-calling

All smiles and flattery

In his hands a contract

Exclusively for me

Paddy McAloon (Prefab Sprout)
uit 'The Devil Came A-Calling' – van het album 'Crimson/Red', 2013

Stuur ons een e-mail