08/11/2023

Studie in opdracht van Europees Parlement wijst op nood aan regelgeving rond buyouts

Een studie verricht op verzoek van de Commissie juridische zaken (JURI) van het Europees Parlement over buyouts in de creatieve sector, biedt een analyse van de daarmee gepaard gaande (contractuele) praktijken en hun impact op creatie en exploitatie. Ze formuleert ook beleidsaanbevelingen ter bescherming van makers, waaronder verstrenging van Europese regelgeving met het oog op de verankering van passende en evenredige vergoeding, maar ook de implementatie van een Europees statuut voor kunstenaars.

Je vindt hier nadere info over de studie, via die weg kan je ze ook downloaden.