05/04/2022

Privékopie-uitzondering ook van toepassing in de cloud

We hadden het in de stroom aan belangwekkend sectornieuws van de afgelopen weken nog bijna over het hoofd gezien, maar op 24 maart jl. velde het Hof van Justitie van de Europese Unie met zijn uitspraak in de Austro-Mechana-zaak een belangwekkend arrest. Het stelt daarin dat de uitzondering voor het maken van een privékopie van een werk zoals die in heel wat lidstaten van de EU geldt, ook slaat op diensten in de cloud zoals Dropbox, OneDrive of iCloud. Voor zover daarvoor (al) niet (op een andere manier) is voorzien in de betaling van een compensatie aan de rechthebbenden, zullen de relevante Europese collectieve beheerorganisaties deze dus binnenkort op goede gronden kunnen gaan innen voor hun respectieve aangeslotenen. Het persbericht over de uitspraak leest men hier, het volledige arrest hier.