11/04/2024

Naar een Europees statuut van de artiest …

We berichtten al eerder (zie hier) over een resolutie van het Europees Parlement gericht op de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van werknemers in de kunst-, culturele en creatieve sector. De Europese Commissie heeft ondertussen binnen de voorgeschreven termijn op die resolutie gereageerd, daarbij aangevend dat de problematiek voor haar nog steeds een prioriteit is.

Ze stelt voorlopig ter zake geen richtlijn of ander regelgevend instrument in het vooruitzicht, maar neemt zich alvast voor om overleg en discussies met de betrokken stakeholders op te zetten teneinde tot werkzame maatregelen en acties te komen. Verder spiegelt de Commissie optimalisatie van de reeds bestaande kaders en middelen voor, evenals bevordering van de uitwisseling van best practices tussen de EU-lidstaten.

Op het Creatives Unite-platform vind je nadere toelichting en commentaar, het antwoord van de Commissie vind je als dusdanig hier.

Foto © EU/Lukasz Kobus