21/11/2023

Europese regelgeving voor kunstenaars en cultuurwerkers nakend

Het Europees Parlement roept vandaag op tot omvattende regelgeving ter verbetering van de professionele situatie van kunstenaars en cultuurwerkers. De Commissie beschikt nu over drie maanden om die oproep te beantwoorden, dat wil zeggen initiatieven in dat licht voor te stellen dan wel hem gemotiveerd naast zich neer te leggen. Laat dit voornemen tot een brede Europese aanpak alvast een boeiend toekomstperspectief zijn … Hier lees je er meer over, zie in dit verband ook onze post van 3/11/2023.