08/09/2022

Hoeveel investeren de audiovisuele streamingdiensten in Europese content?

Het European Audiovisual Observatory – een instelling van de Raad van Europa, met zetel te Straatsburg (dus op zich niet EU-gerelateerd) – onderzocht het en kwam tot de bevinding dat streamingdiensten ten belope van ongeveer 16% bijdragen in de totale investeringen in Europese audiovisuele content. Uit de studie blijkt onder andere ook nog het volgende:

– sinds 2011 stegen die investeringen aanzienlijk – ze zetten er privé-omroepen zelfs toe aan om ook meer in eigen producties te gaan investeren, terwijl openbare omroepen daarentegen kampten met verlies van middelen;

– de eigen investeringen van de streamingplatformen in Europese producties groeiden sneller aan dan de totalen die ze betaalden voor het verwerven van producties van derden;

– Netflix was in 2021 goed voor ongeveer de helft van de totale investeringen van audiovisuele streamingdiensten in Europa;

– Spanje is in verhouding het meest begunstigde land qua streaminginvesteringen in AV, maar het Verenigd Koninkrijk blijft in het audiovisuele domein de leidende markt voor de productie van originele Europese content.

Je kan de volledige studie hier vinden.