24/10/2021

Europees Parlement vraagt aandacht voor situatie van artiesten

Vorige woensdag, 20 oktober, nam het Europees Parlement met grote meerderheid een resolutie aan over de situatie van artiesten en het culturele herstel in de EU. U vindt ze hier. Vooral nrs. 13, 15, 16 en 22 zijn treffend. Daarin worden de lidstaten opgeroepen om de DSM-richtlijn snel om te zetten en in het bijzonder artikel 18 ervan aan te grijpen om in mechanismen te voorzien om artiesten van een passende vergoeding te verzekeren voor het gebruik van hun prestaties. De Europese Commissie krijgt dan weer de opdracht om in het algemeen het collectief beheer van rechten te bevorderen en maatregelen te nemen om door streamingplatformen aan artiesten opgelegde buy out-clausules tegen te gaan.

In ons nieuwsbericht van 28 augustus namen we ons voor om u op de hoogte te houden van de vorderingen van onze regering bij de omzetting van de DSM-richtlijn in het Belgisch recht. Op dat vlak werd sindsdien echter niets meer vernomen. Onze overheid mag zich dus aangesproken voelen door deze resolutie. In het algemeen wijst ze ook op pregnante wijze aan waar de DSM-richtlijn tekortschiet …