18/08/2023

De notie ‘rechtenvrije muziek’ definitief naar het rijk der fabelen verwezen?

Belangwekkend nieuws van bij onze zuiderburen … Daar bericht SENA – dat is het Nederlandse equivalent van onze gecombineerde Belgische beheersvennootschappen PlayRight (voor uitvoerende kunstenaars in muziek, maar daarnaast ook voor acteurs) en SIMIM/IMAGIA (muziekproducenten) – over een uitspraak van de Hoge Raad (het equivalent van ons Hof van Cassatie) die stelt dat de overdracht van de via collectief beheer geïnde en verdeelde billijke vergoeding aan een producent zonder voorwerp, en dus in wezen ongeldig is. Ook Franse rechtspraak was voorheen al tot die slotsom gekomen.

Laat dit dan ook hopelijk de finale duw richting vergetelheid zijn van het nog steeds door de Belgische Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten voorgehouden ‘leerstuk‘ ter zake. Het was en is zonder grond en gaat dus geheel en al in tegen relevante buitenlandse rechtspraak. In de context van de billijke vergoeding zoals die wordt geconsacreerd door de wet, is de term ‘rechtenvrij’ nu eenmaal betekenisloos.