14/08/2023

In Gotzen we trust…

In het recentste nummer van het internationale juridische vaktijdschrift RIDA (Revue internationale du droit d’auteur / International Review of Copyright) buigt professor emeritus Frank Gotzen (KULeuven) zich over de omzetting van de DSM-richtlijn in België, meer bepaald het bijzondere vergoedingsrecht ten gunste van auteurs en uitvoerende kunstenaars waarin daarbij werd voorzien. In het artikel van zijn hand, getiteld ‘L’approche belge de la rémunération directe des auteurs et des artistes dans les cas de transmissions par plateformes numériques’ (‘The Belgian approach to direct remuneration of authors and performers in the case of transmission via digital platforms’), komt hij tot de conclusie dat dit onoverdraagbaar, verplicht via collectief beheer te innen recht perfect tegemoetkomt aan de doelstellingen van de richtlijn. En dat de Belgische wetgever daarmee dus helemaal zijn boekje niet te buiten is gegaan – wel integendeel.