28/05/2022

Belgische omzetting DSM-richtlijn is toonbeeld voor Europa

Binnen de federale regering was er al een principieel akkoord over het inschrijven van een billijke vergoeding ten bate van auteurs en uitvoerende kunstenaars voor de digitale exploitatie van hun werken en prestaties bij de omzetting van de Europese DSM-richtlijn naar Belgisch recht (zie het nieuwsitem op deze site van 4 april). Op grond van de tekst van het wetsontwerp ter zake leek het evenwel alsof dat collectief beheerde, niet afstaanbare en onvervreemdbare vergoedingsrecht enkel betrekking zou hebben op zogenaamde User-Generated Content-platformen als YouTube.

Afgelopen woensdag keurde de Commissie Economie van de kamer echter een aanvullend amendement goed, dat de wet ook op streamingplatformen als Spotify en Netflix toepasselijk maakt. In extremis ondernamen landelijke platen- en audiovisuele producenten, muziekuitgevers, streamingplatformen en omroeporganisaties en hun (internationale) verenigingen nog een laatste heftige lobbypoging tegen het amendement. Daar was ook een verklaring met bezwaren tegen het amendement bij van Vlaams muzieksteunpunt vi.be. Opmerkelijk, want daarmee werd voeding gegeven aan het verzet van de commissieleden van N-VA en Vlaams Belang tegen de billijke vergoeding voor artiesten.

Het amendement in kwestie werd niettemin aangenomen met 11 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen. Het aangepaste wetsontwerp moet nu nog gestemd worden in de plenaire vergadering van het parlement, maar de uitkomst daarvan zal ongetwijfeld de stemming in de commissie reflecteren. Aldus ziet het ernaar uit dat België de lidstaat wordt met de voor artiesten meest gedegen omzetting van de DSM-richtlijn in de hele EU.

Het debat en de stemming in de parlementscommissie zijn hier te bekijken (vanaf 1:01:54).