17/06/2022

België zet de norm met omzetting DSM-richtlijn

Gisteren stond in de plenaire vergadering van het federaal parlement de eindstemming op de agenda over het wetsontwerp van de regering tot omzetting van de Europese DSM-richtlijn. Het werd na een levendig debat met grote meerderheid goedgekeurd en zal nu worden voorgelegd aan de Koning ter bekrachtiging. Opmerkelijk was opnieuw de verklaring van bevoegd minister Dermagne (die hij al eerder in de pers had gedaan) dat hij er tijdens het EU-voorzitterschap van ons land in de eerste helft van 2024 een punt van zal maken dat ook de andere lidstaten de voor artiesten gunstige Belgische omzetting zouden overnemen.