Kennisbank

Alle thema's (34) Auteursrecht (20) Collectief beheer (7) Contracten (7) Fiscaal recht (3) Live (2) Merkenrecht (2) Muziek audiovisueel (3) Naburige rechten (12) Ondernemingsrecht (1) Platenfirma's (1) Productie (2) Regelgeving (7) Sociaal recht (2) Uitgevers (3)

  • Wordt een artiest door het recht aangezien als een handelaar?

    De Belgische rechtspraak en rechtsleer aanzagen een artiest traditioneel niet als handelaar, maar als beoefenaar van een vrij beroep. Zelfs als hij in zekere mate daden van koophandel stelde – al was het maar door bijvoorbeeld cd’s te verkopen op optredens – veranderde dat niets aan die kwalificatie.

    Ingevolge de recente, grondige hervorming van het Belgische ondernemingsrecht is de notie ‘handelaar’ evenwel uit ons recht verdwenen. We spreken dus ook niet meer van ‘handelsrecht’, maar van ‘ondernemingsrecht’. Het is van toepassing op elke zelfstandige, elke vennootschap en elke vzw of stichting. Ook zelfstandige creatievelingen en cultuurwerkers zijn nu dus ondernemers.

    Verder werd ook de rechtbank van koophandel omgevormd tot ‘ondernemingsrechtbank’, terwijl ingevolge de nieuwe insolventiewet zelfstandigen en vzw’s nu ook failliet kunnen verklaard worden. Er trad ook een geheel nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in voege op 1 mei 2019.

Bestel het boek hier


Met de steun van
School of Arts Gent

KASK - School of Arts Gent