19/08/2022

Wijziging taxshelterwetgeving

Met ingang van 1 augustus ll. werd ingevolge de Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juli jl.) het wetgevend kader rond het taxshelterregime aangepast. Je vindt de bewuste wet hier. Wie het zich ontziet om door de grafische horror te gaan waarin wetteksten traditioneel op de websites van onze overheid worden gevat: in het kort komen de wijzigingen neer op bijstelling en verstrenging van de vereisten die worden gesteld aan voor tax shelter in aanmerking te nemen productievennootschappen, audiovisuele werken, podiumproducties en uitgaven; daarnaast worden podiumproducties voor reclamedoeleinden uitgesloten en zijn er ook striktere regels voor de aflevering van attesten en in te brengen kosten.

De foto bij dit bericht is in die zin misleidend dat natuurlijk al lang niet alleen meer films, televisieseries en (muziek)theater- en musicalvoorstellingen van de fiscaal gunstige taxshelterregeling kunnen genieten. Ook klassieke muziek is in dat geval, en recent kwamen daar ook games bij. Niet-klassieke muziek blijft tot nader order van het regime verstoken.