28/08/2023

Vlaamse scenaristen bezorgd over hervorming stimuleringsregeling voor productie van audiovisuele werken

De Vlaamse Scenaristengilde ventileert op haar website haar bezorgdheid over het voorontwerp van een nieuw decreet van de Vlaamse regering dat het kader moet hervormen voor de investeringsverplichtingen in lokale audiovisuele producties waaraan mediaspelers actief in Vlaanderen dienen te voldoen. Op grond daarvan zouden de opgelegde financiële bijdragen van distributeurs en streamingplatformen worden verhoogd, terwijl ook bedrijven als Meta en Google voor het eerst zouden moeten bijdragen aan Vlaamse producties.

Zoals heel wat stakeholders uit de sector echter eerder al samen aankaartten met een open brief in de krant De Tijd, dreigen onafhankelijke productiehuizen ingevolge de nieuwe regeling benadeeld te worden. Bevoegd minister Benjamin Dalle is bereid de effecten van het decreet te monitoren en na drie jaar te evalueren (zie daarover De Standaard), maar dat vindt de Scenaristengilde maar minnetjes. Hoe dan ook dient de Raad van State het ontwerp van decreet nog te beoordelen, waarna de Vlaamse Regering na het zomerreces een definitieve beslissing neemt en het Vlaams Parlement zich vervolgens zal buigen over die goedgekeurde tekst.