27/08/2023

Streaming nog steeds op de agenda van het Europees Parlement

Het was omwille van het vakantiereces wat onder de radar gebleven, maar de Cultuurcommissie (Committee on Culture and Education of CULT) van het Europees Parlement behoudt de focus op de belangen van auteurs en uitvoerende kunstenaars in het streamingdomein. Aldus presenteerde commissierapporteur Iban García del Blanco (S&D, Spanje) in juli een ontwerpverslag waarin niet alleen eerlijke vergoedingen voor makers, maar ook het belang van culturele diversiteit en AI in streamingverband aan bod komen. Het gaat dus nog niet om een definitief verslag – laat staan om een resolutie van het voltallige parlement – maar het leest alvast als hoogst inspirerend voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat eraan komt in de eerste helft van 2024. Je vindt het document hier.