09/11/2023

Staking acteurs in Hollywood ten einde

Die van de scenaristen was al afgelopen (zie trouwens hier een samenvatting van het volledige akkoord waarop uiteindelijk werd afgeklopt), ook aan die van de acteurs is nu een einde gekomen. Details over de overeenkomst tussen vakbond SAG-AFTRA enerzijds en de studio’s en streamingdiensten anderzijds zijn ondertussen gekend: hier de berichtgeving erover op de website van de Amerikanse acteursvereniging, hier de leidraden van het akkoord op het vlak van AI en ten slotte hier de samenvatting (18 blz.!) van het tentative agreement.

Foto © Nathan Engel