01/09/2022

Mechanicals streaming in de VS voor de komende vijf jaar vastgelegd

Gisteren kondigden de respectieve koepelorganisaties van streamingplatformen en muziekuitgevers in de States aan dat ze een akkoord hebben bereikt over de mechanische reproductierechten die van 2023 tot en met 2027 zullen gelden voor het streamen van muziekwerken. Gradueel zullen de door Spotify, Amazon, Apple, Pandora en de anderen aan uitgevers (en dus ook auteurs) verschuldigde auteursrechten evolueren naar een basistarief van 15,35% van de inkomst per stream. Dat komt neer op een lichte verhoging van de huidige rate van 15,1%, maar ligt nog ver van de oorspronkelijk aan uitgeverskant geëiste 20%. Aansluitend werden ook verhoogde minimumaanrekeningen per abonnee vastgelegd en de parameters bijgesteld voor berekening van de TCC (‘Total Content Costs’) – aan de hand van die laatste wordt het minimum percentage bepaald van de volledige vergoeding voor een stream dat aan de publisher moet toekomen.

Het akkoord mag gerust ‘historisch’ worden genoemd, want in afgelopen jaren was het geruzie tussen uitgevers, auteurs en streamers – in de VS maar ook elders – oorverdovend. Niet alleen over de digitale tarieven werd aanhoudend gesteggeld, ook over de auteursrechtelijke vergoedingen voor het gebruik van composities op fysieke reproducties. Over die laatste werd uiteindelijk al eerder een entente bereikt. Voor wie nog meer duiding wil bij een en ander: lees hier de berichtgeving ter zake van gespecialiseerde website Music Business Worldwide.