25/08/2021

John Lydon haalt bakzeil in rechtszaak tegen medeleden Sex Pistols

John Lydon, formerly known as Johnny Rotten, moest deze week de duimen leggen in een juridisch dispuut dat hij voerde met Paul Cook en Steve Jones – naast Glen Matlock de twee nog levende leden (Sid Vicious overleed al in 1979) met wie hij vroeger de Sex Pistols vormde. De zaak betrof het gebruik van de muziek van The Sex Pistols in een nieuwe televisiereeks met de titel Pistol, geregisseerd door Danny Boyle en gebaseerd op het boek Lonely Boy: Tales Of A Sex Pistol van de hand van Paul Cook. Lydon was niet opgezet met de manier waarop hij in dat boek wordt voorgesteld en verzette zich dan ook tegen het gebruik van de muziek van de Pistols in de serie.

De twee andere bandleden riepen hun oude groepsovereenkomst uit 1988 in, waarin alle toenmalige leden van de groep overeenkwamen dat synchronisatie van hun muziek met film- en televisiebeelden mogelijk moest zijn als de meerderheid van de leden daarvoor zijn toestemming gaf. Lydon, volgens wie zo’n beslissing met unanimiteit diende te worden genomen, verklaarde dat hij zich niet herinnerde ooit zo’n overeenkomst te hebben getekend en dat hij sowieso een afkeer had van juridische documenten. Het High Court in Londen hield hem echter eenvoudigweg aan het juridische adagium ‘pacta sunt servanda‘ (‘overeenkomsten moeten worden nagekomen’) en stelde hem dus in het ongelijk.

Nadere toelichting bij de rechtszaak is te vinden op de Complete Music Update-website, hier en hier. In de kennisbank die onderdeel uitmaakt van deze site vind je meer over het synchronisatierecht en over groepsovereenkomsten. Noteer dat een dergelijke zaak in onze contreien waarschijnlijk een andere uitkomst zou hebben gekend, gegeven het feit dat bij ons de afstand van de uitoefening voor de toekomst van de morele rechten van een auteur of een uitvoerende kunstenaar volgens de wet nietig is. Een argument dat John Lydon onder Engels recht niet kon inroepen om zich tegen de verlening van synchronisatierechten te verzetten …