08/10/2021

Grondwettelijk Hof stelt beheersvennootschappen in het ongelijk over auteursrechten in kinderopvangdiensten

Gisteren sprak het Belgisch Grondwettelijk Hof zich uit in een zaak die aanhangig was gemaakt door beheersvennootschappen Sabam, PlayRight en SIMIM. Zij hadden een beroep tot vernietiging ingesteld van een wet uit 2019 die kinderopvangdiensten vrijstelde van de betaling van auteursrechten en naburige rechten voor het gebruik van muziek in die instellingen. Het Hof stelt in een hoogst bediscussieerbaar arrest dat die vrijstelling niet in strijd is met het Europese kader inzake excepties op auteursrechten en naburige rechten in de InfoSoc-richtlijn, noch met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het persbericht lees je hier, het volledige arrest hier.