22/08/2023

Geen auteursrecht op AI-realisaties

Begin vorig jaar sprak het U.S. Copyright Office zich uit over een verzoek van ene Stephen Thaler om het met artificiële intelligentie gerealiseerde beeld getiteld A Recent Entrance to Paradise auteursrechtelijke bescherming te verlenen (zie ons bericht van 22 februari 2022). Het Amerikaanse overheidsagentschap weigerde om op het verzoek in te gaan, op grond van het feit dat geen menselijke creatieve expressie met het beeld was gemoeid. Een federale rechter bevestigt nu deze eerdere uitspraak, daarbij aanvoerend dat het nooit de bedoeling is geweest dat het auteursrecht werken beschermt die tot stand zijn gekomen met louter technologische middelen, zonder enige menselijke tussenkomst. Op website van The Hollywood Reporter vindt men nadere toelichting.