18/08/2023

EU werkt verder aan regulering AI

Het Europees Parlement heeft zich ondertussen gebogen over het voorstel van AI-verordening dat de Commissie eerder had opgetuigd. Die ‘AI Act’ moet het juridische kader gaan vormen voor de aanwending van artificiële intelligentie in de EU. De website van het Europees Parlement bericht op bevattelijke wijze over haar werkzaamheden ter zake en over de volgende stappen in het regelgevende proces.

Met de bewuste verordening loop de EU alleszins voor op andere continenten inzake de bescherming van de burger tegen mogelijke kwalijke gevolgen van AI. Verwacht wordt dat in de nabije toekomst nog bijzondere maatregelen volgen op vlak van de verhouding tussen AI enerzijds en auteursrechten en naburige rechten anderzijds.