02/11/2023

EU, VS en China ondertekenen gezamenlijke verklaring inzake AI

In Bletchley Park, nabij Londen, ondertekenden de EU, de VS en China samen met nog ongeveer 25 landen een gezamenlijke verklaring waarin wordt erkend dat de doorbraak van AI grote maatschappelijke risico’s met zich meebrengt en tot ernstige, zelfs catastrofale schade zou kunnen leiden. De landen die de verklaring ondertekenden zijn het eens over de dringende noodzaak om collectief en mondiaal de potentiële risico’s van AI te begrijpen en te beheersen; dit opdat de bewuste technologie op een veilige en verantwoorde manier zou kunnen worden ontwikkeld en ingezet.

De bijeenkomst kwam er op initiatief van de Britse premier Rishi Sunak. Het gaat voor alle duidelijkheid nog niet om concrete wetgeving, wel moet een en ander de aanzet zijn tot een actieplan. In de komende twaalf maanden komen er alvast nog twee internationale topconferenties over AI: een eerste binnen zes maanden in Zuid-Korea, binnen een jaar volgt dan een nieuwe bijeenkomst in Frankrijk.

Intussen vaardigde de Amerikaanse president Joe Biden van zijn kant een presidentieel decreet uit (een zogenaamd executive order) waarmee hij de federale overheidsorganen van de Verenigde Staten aanzet tot regulering van toekomstige AI-modellen. Eerder had het Witte Huis al een “Blueprint for an AI Bill of Rights” uitgegeven, houdende vijf beginselen met het oog op trustworthy AI. Biden maakt daar in zijn “Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence” nu acht uitgangspunten van.

In de berichtgeving van VRT NWS lees je meer over de Bletchley-verklaring, hier kan je ze integraal lezen en vind je ook een lijst van de ondertekende landen; tot nader order is België daar niet bij.