20/08/2023

Deepfakes à gogo

Uit de stroom aan berichten over namaakopnames van artiesten, bleek de afgelopen maanden dat platenlabels op twee benen hinken wanneer het aankomt op de kwestie van het nabootsen van de stem van hun sterren met artificiële intelligentie. Enerzijds waarschuwen major-toplui als Robert Kyncl (Warner Music Group) en Lucian Grainge (Universal Music Group) voor de schade die op die manier aan hun artiesten wordt toegebracht (lees bijvoorbeeld de berichtgeving van Music Business Wordwide daarover), anderzijds zijn ze niet afkerig van deals met AI-boeren die rechten op de stemgeluiden van hun poulains zouden willen inlicentiëren (zie ter zake o.a. Complete Music Update).

Eén zaak is zeker: de toestemming tot gebruik van de stem, de output van het instrument of het fysieke voorkomen (dus niet zomaar de fotografische afbeelding) van een vocalist, een muzikant of een acteur, wordt de komende tijd een heet hangijzer in contractuele onderhandelingen. Platenfirma’s zullen daartoe in dit nieuwe tijdsgewricht alle rechten willen verwerven, en je kan nu al veronderstellen wat ze daar richting artiest veil voor zullen hebben … Voor alle duidelijkheid: dan gaat het niet over auteursrechten of naburige rechten, maar over persoonlijkheidsrechten eigen aan ieder individu – zoals ook terdege benadrukt door collega Sari Depreeuw in een omvattend item dat de vrt nws-site wijdt aan deepfakes, voice cloning en aanverwante.