03/11/2023

Naar een Europees kader voor het werken in de culturele en creatieve sectoren?

Op 24 oktober stemden de EMPL- en CULT-comités van het Europees Parlement gezamenlijk over een wetgevend verslag aangaande een EU-kader voor de sociale en beroepssituatie van kunstenaars en andere personen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sectoren (CCS), dit met het oog op de verbetering van hun werk- en leefomstandigheden in de EU.

De twee comités, die zich in het parlement over werk en sociale zaken respectievelijk cultuur buigen, verzoeken met name de Commissie om een richtlijn inzake waardige arbeidsomstandigheden in de CCS uit te vaardigen, evenals (een) besluit(en) ter zake. Ze roepen de Commissie ook op tot het opzetten van een Europees platform om samenwerking en uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten aan te moedigen.

Na de stemming in de plenaire vergadering van het parlement (nog in de maand november) heeft de Commissie drie maanden de tijd om te reageren op het verzoek van het Parlement door een specifieke mededeling aan te nemen waarin de geplande vervolgacties worden aangegeven.

Culture Action Europe, een Europees netwerk dat een veelheid van culturele instellingen verenigt en lobbyt voor de verbetering van de werkomstandigheden in de CCS, is alvast zeer blij met het intiatief, getuige het bericht op hun website.

Foto © Huie Dinwiddie