05/09/2023

BMI: for-profit or not-for-profit?

BMI, de grootste Amerikaanse collectieve beheerorganisatie voor auteursrechten, zou in onderhandeling zijn met de private investeringsmaatschappij New Mountain Capital met het oog op een overname door die laatste. Het nieuws zorgt in de Verenigde Staten al wekenlang voor opschudding in kringen van BMI-leden en daarbuiten.

De waarde van de deal zou bepaald zijn op 1,7 miljard dollar. Als hij concreet wordt, zou het collectief beheer in de US een ingrijpende metamorfose ondergaan, met rimpelingen die ook elders in de wereld voelbaar kunnen zijn. Naast BMI is in Amerika verder ASCAP actief onder bestuur van de eigen leden (auteurs en publishers), terwijl de kleinere maatschappijen SESAC en Global Music Rights in privéhanden zijn.

Collectief beheer met winstoogmerk staat hoe dan ook haaks op de aloude tradities en brengt volgens velen grote nadelen met zich mee voor de positie van auteurs in het algemeen en voor de leden van geprivatiseerde organisaties in het bijzonder. Bij een mogelijke verkoop duiken aldus vragen op over het lot van de opbrengst (gaat die naar de leden of enkel naar de nieuwe aandeelhouders?), over de toekomstige verdeling van de inkomsten uit het rechtenbeheer (zijn de leden de enige begunstigden of gaat er ook een marge naar de nieuwe eigenaars, en in dat laatste geval: hoe groot zal die zijn?) of over de vereisten van deugdelijk, transparant bestuur.

Ander heikel punt in deze is het feit dat collectieve beheerorganisaties geen eigenaar zijn van de composities die ze beheren – en in wezen al evenmin van de bijbehorende data. Songschrijvers verenigd in belangenbeharitgers en syndicaten als de Black Music Action Coalition, de Music Artists Coalition, de Songwriters of North America en de Artist Rights Alliance and SAG-AFTRA vragen zich ondertussen ook af of BMI zal blijven openstaan voor iedereen die componeert, dan wel enkel nog beter verdienende auteurs zal toelaten om zich aan te sluiten. In dit Billboard-artikel lees je nog meer over hun bezorgdheden; de reactie erop van de kant van BMI vonden ze hoe dan ook teleurstellend, zo blijkt uit het recentste Billboard-bericht ter zake.

Concurrent ASCAP maakt dan weer van de algehele deining gebruik om zich te profileren als de enige nog overblijvende maatschappij die het doet voor de liedjesschijver zelf, en niet voor de winst: CMU belicht hun uiteraard niet van eigenbelang gespeende campagne. Voor een volledig begrip van het landschap van het collectief beheer in de Verenigde Staten, zie trouwens ook het lemma ‘Moet ik om een cover of een vertaling van een muziekwerk uit te brengen toestemming vragen aan de oorspronkelijke auteur?’ in onze kennisbank.