23/09/2022

Betalen analoge radio’s in de VS binnenkort ook billijke vergoeding?

In de Amerikaanse senaat liggen wetsontwerpen voor die ertoe moeten leiden dat AM- en FM-radio’s in de toekomst een billijke vergoeding betalen aan labels en artiesten voor het spelen van hun opnames – zoals dat ook het geval is in het overgrote deel van de rest van de wereld. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Republikeins senator Marcia Blackburn en de Democraat Alex Padilla. Hun ontwerpen sporen met ontwerpen die reeds eerder in het US House Of Representatives werden ingediend.

In de Verenigde Staten is de nabuurrechtelijke bescherming die labels en artiesten genieten lang niet zo omvattend als in bijvoorbeeld de EU. Dit stelde de machtige lobby van analoge radio’s in de States in het verleden in staat zich met hand en tand tegen een verplichting tot betaling van een dergelijke billijke vergoeding te verzetten. Voor digitale radio bestaat die verplichting wel al in de VS: ze wordt er geïnd door Sound Exchange, de Amerikaanse evenknie zeg maar van PlayRight in België.

Hier kan je lezen hoe Sound Exchange tegen het initiatief van beide senatoren aankijkt; een uitgebreid artikel op de website van CMU biedt nadere context over de hele kwestie en belicht ook het standpunt van de geviseerde radiostations.