08/10/2021

Beheersvennootschappen vragen behoud van het belastingstelsel voor auteursrechten en naburige rechten

In een gezamenlijke brief roepen de Belgische beheersvennnootschappen de regering op het fiscale regime voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten niet overboord te gooien, maar wel het oneigenlijk gebruik ervan aan te pakken.