15/09/2022

Tweeduizend Ierse kunstenaars ontvangen experimenteel basisinkomen

Het in april van dit jaar in Ierland aangekondigde experiment met een basisinkomen voor de kunsten is van start gegaan. Het gaat om een pilootproject van de Ierse overheid over drie jaar, in het kader waarvan nu zo’n tweeduizend muzikanten, beeldende kunstenaars en schrijvers 325 euro per week op hun bankrekening ontvangen. Ze werden op grond van een aantal welomschreven criteria weerhouden uit een totaal van negenduizend gegadigden.

De genieters dienen voor de duur van het project mee te werken aan een evaluatieprogramma waarin ook een controlegroep meeloopt van kunstenaars aan wie de uitkering uiteindelijk niet werd toegekend. Daarna zal dan moeten blijken of de Ierse regering van het project al dan niet een permanent beleidsinstrument wenst te maken.

Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het persbericht dat de Ierse cultuuradministratie vorige week verspreidde.