20/12/2019

Het doorverkopen van e-books is niet toegestaan

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde op 19 december 2019 dat het doorverkopen van e-books in strijd is met het auteursrecht. Het gaat om een bepalende uitspraak in een zaak die al in 2014 was aangespannen door de Nederlandse Groep Algemene Uitgevers en de Mediafederatie (de Nederlandse brancheorganisatie van mediabedrijven en uitgeverijen) tegen de virtuele marktplaats Tom Kabinet. Die bood bezoekers de mogelijkheid ‘tweedehands’ e-books te kopen en te verkopen. De uitspraak strekt zich ook uit tot downloads van muziek of audiovisuele content. Meer uitleg en links naar het persbericht en de uitspraak vind je hier. De Belgische regering kwam, net als de regeringen van een aantal andere EU-lidstaten en de Europese Commissie, tussen in de zaak.